Kirjuta meile
Ökotooted vs mahetooted: Mis on nende vahe?

Aina enam inimesi kogu maailmas seisavad silmitsi üha suurema keskkonnateadlikkusega ja soovivad teha teadlikke valikuid, mis toetavad keskkonda ja tervislikku elustiili. Kahe sageli kasutatava mõiste - ökotooted ja mahetooted - segadus võib olla tavaline, kuid need kaks mõistet tähistavad erinevaid asju ja nende mõju keskkonnale ning inimeste tervisele on erinevad. Selles artiklis uurime üksikasjalikult, mis vahe on ökotoodetel ja mahetoodetel ning kuidas saate teha teadlikke valikuid, mis vastavad just sinu vajadustele.

Mis vahe on öko- ja mahetoodetel?

Öko- ja mahetoodetel on põhimõtteliselt sama tähendus. Mõlemad terminid viitavad toodetele, mis on toodetud keskkonna- ja tervisesõbralike meetoditega.

Eestis kasutatakse sageli terminit "mahe", mis on tuletatud inglisekeelsest sõnast "organic". Euroopa Liidus on aga kehtestatud mahetoodete märgistamise ühtsed reeglid, mille kohaselt peab mahetoodete pakendil olema Euroopa Liidu mahelogo. Seega on Euroopa Liidus mahetooted samaväärsed ökotoodetega.

Öko- ja mahetooteid toodetakse, kasutades järgmisi põhimõtteid:

Looduslikke taimekaitsevahendeid ja väetisi.

Pestitsiidide, herbitsiidide ja nitraatide keeldu.

Geenmuundatud organismide keeldu.

Looduslike tsüklite säilitamist.

Loomade heaolu tagamist.

Öko- ja mahetoodetel on mitmeid eeliseid:

Need on tervislikumad, kuna ei sisalda kahjulikke kemikaale.

Need on keskkonnasõbralikumad, kuna ei saasta keskkonda.

Need on sageli maitsvamad, kuna on kasvatatud looduslikes tingimustes.

Öko- ja mahetoodete märgistamine ja reklaamimine

Öko- ja mahetoodete märgistamisele ja reklaamimisele kehtivad rangelt kindlad nõuded, et tagada tarbijatele selgus ja usaldusväärsus. Mõisteid "ÖKO" ja "MAHE" ning nende tuletisi saab kasutada ainult nende toodete puhul, mis vastavad mahepõllumajanduse seaduse nõuetele.

Tooteid võib nimetada "MAHE" või "ÖKO", kui vähemalt 95% toote põllumajanduslikest koostisosadest pärineb mahepõllumajandusest ja ülejäänud 5% võib olla ainult spetsiifilised mittemahepõllumajanduslikud koostisosad, mis on loetletud vastavates määrustes.

Mahetoidu töötlemine peab järgima mahemääruse ja üldiste toidu töötlemise nõuete reegleid. Mahetoodetele ei ole lubatud lisada sünteetilisi vitamiine ja mineraaltoitaineid.

Mahetoodete puhul peab toote müügipakendil olema Euroopa Liidu mahelogo ja päritolutähis ning vajadusel järelevalveasutuse kood. 

Need reeglid aitavad tarbijatel teha teadlikke valikuid öko- ja mahetoodete osas ning tagavad, et märgistus oleks usaldusväärne ja selge.

Mis on ökotooted? Aga millised on mahetooted?

Nagu eelnevalt öeldud – neid võib käsitleda üheselt. Seega järgnev jutt käib paralleelselt nii mahetoodete kui ökotoodete kohta.

Need tooted on üldiselt tooted, mis on valmistatud keskkonnasõbralike põhimõtete alusel. Nad on mõeldud vähendama negatiivset mõju keskkonnale kogu nende elutsükli jooksul. Ökotoodete määratlus võib varieeruda sõltuvalt riigist ja organisatsioonist, kuid neid iseloomustavad järgmised tunnused:

Ökotooted ja säästlik tootmine

Ökotooted kasutavad tootmisprotsessides vähem ressursse ja energiaid ning loovad vähem jäätmeid. Need võivad kasutada taastuvaid energiaallikaid ja jätkusuutlikke materjale.

Mahetoodetel on väiksem keskkonnamõju

Mahetooted püüavad minimeerida saasteaineid, kasvuhoonegaase ja muid keskkonnareostuse vorme, mis võivad tekkida tootmisel, pakendamisel, transportimisel ja kasutamisel.

Taaskasutatavad või ümbertöödeldavad materjalid

Ökotooted kasutavad sageli materjale, mis on kergesti taaskasutatavad või ümbertöödeldavad, vähendades seeläbi jäätmete hulka.

Geneetiliselt muundatud organismide (GMO) keeld

Mahetooted ei tohi sisaldada GMO-sid, mis on geneetiliselt muundatud organismid.

Keskkonnasõbralik põllumajandus 

Mahetooted järgivad keskkonnasõbralikku põllumajandustavasid, mis hõlmavad mullaparandust, bioloogilist mitmekesisust ja vee säästlikku kasutamist.

Loomade heaolu

Mahetooted, mis pärinevad loomakasvatusest, peavad vastama kindlatele loomade heaolu standarditele, sealhulgas vaba juurdepääsu õue ja loomadele sobivatele elutingimustele.

Kuidas teha teadlikke valikuid öko- ja mahetoodete valimisel?

Nüüd, kui oleme mõistnud ökotoodete ja mahetoodete eeliseid, siis kuidas teha teadlikke valikuid? Siin on mõned näpunäited:

Uuri toodete sertifikaate 

Otsi ökotoodete ja mahetoodete sertifikaate, mis aitavad sul kindlaks teha, kas toode vastab vastavatele standarditele.

Mõtle oma vajadusetele

Mõtle, millised tooted vastavad sinu vajadustele. Kui oled huvitatud keskkonnasõbralikkusest,  toiduainete puhtuse ja tervislikkuse pärast, siis pöördu kindlasti öko- ja mahetoodete poole!

Muutused saavad alguse ka väikestest, kuid olulistest!, hetkedest. Järgmine kord lapsele snäkke valides, pea silmas näiteks neid lihtsaid juhendeid snäkivaliku pakkumisel!

Toeta kohalikku ja jätkusuutlikku tootmist

Võimalusel eelista kohalikke ja jätkusuutlikke tooteid, kuna need võivad aidata vähendada keskkonnamõju ja toetada kohalikku majandust.

Vähenda tarbimist

Lõpuks, mõtle ka tarbimise vähendamisele. Osta ainult neid tooteid, mida tõesti vajad, ja proovi vähendada jäätmete teket.

Kokkuvõtteks

Ökotooted ja mahetooted on mõlemad olulised nö. tööriistad, mis võimaldavad tarbijatel teha keskkonnasõbralikke valikuid ja toetada jätkusuutlikumat tulevikku. Oluline on mõista nende mõisteid ja teha teadlikke valikuid vastavalt oma vajadustele ja eesmärkidele.

Teadlikku tarbimist!

Loe ka meie teisi kasulikke artikleid ning saada info edasi ka sõbrale!

Toode on soovinimekirja lisatud